News

Partner nyheter

Wideco levererar portabla mätinstrumentet XPM till partner i Mellanöstern

Under mars månad har Wideco levererat ett antal enheter av vårt nya och förbättrade portabla mätinstrument XPM till en partner i Mellanöstern, något vi … Läs mer

Logstor ingår långsiktigt samarbete gällande Widecos portabla mätinstrument XPM

Hösten 2016 lanserade Wideco en nyutvecklad version av vårt portabla och trådlösa mätsystem XPM. Intresset hos såväl existerande partners och kunder som nya aktörer … Läs mer

Norheat fick ny stororder från Eidsiva Energi AS

Widecos partner inom fjärrvärme i Norge, Norheat AS, har fått en ny stororder från Eidsiva Energi AS. Leveransen omfattar ett antal WiDetect X4 som … Läs mer

Premiär för X6F hos LOGSTOR A/S

Widecos första version av rörtestinstrumentet X6F har nu installerats hos LOGSTOR i Lögstör, Danmark för praktiska prov och utvärdering i rörproduktionen. X6F är ett … Läs mer

Marknaden i Mellanöster utvidgas

Wideco och Oryx Piping Associates, växlar nu upp samarbetet genom att utvidga marknadsföring och försäljning av Widecos rörtätningskoncept och nyutvecklade övervakningssystemen för vattenledningar, datacenter … Läs mer

Publicerat i Nyheter, Nyheter, Nyheter, Nyheter