WiCare

Vi på Wideco vill som företag ta ansvar över hur vi påverkar samhållet och strävar efter att ta hållbara beslut i vår verksamhet. En del väljer att kalla detta arbete CSR- arbete (Corporate Social Responsibility). Vi väljer att kalla det WiCare Challenge, just för att vi bryr oss.

 

 

Hållbarhet kan tolkas på en mängd olika sätt och vi har valt att presentera detta från fyra perspektiv som är relevanta för vår verksamhet där vi förenar lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang. Vi har valt fyra konkreta utmaningar för ett ansvarfullt företagande.

Kunder – Genom att bidra till våra kunders framgång och skapa morgondagens lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Vi vill bygga långsiktiga kundrelationer. Vi sätter upp höga mål i vår kundnöjdhetsundersökning och överträffar dessa. Våra kunder ger oss höga betyg för hur vi förstår deras verksamhet, att vi erbjuder lösningar anpassade efter deras behov samt har hög kvalitet i vår leverans. Wideco innehar ett ISO 9001 certifikat.

Miljö – Genom miljöhänsyn. 

Wideco största bidrag till hållbar utveckling består av de tekniska och innovativa lösningar vi skapar för våra kunder. När vi tittar på vår verksamhet är den viktigaste miljöaspekten våra produkters livscykel från konstruktion och utveckling, drift och underhåll till demontering och avfallshantering. Wideco innehar ett ISO 14001 certifikat.

Socialt – Genom socialt ansvarstagande

Som företag är det inte enbart vår förmåga att tillgodose våra kunders behov som är viktigt. Vi stöttar genom konkreta projekt inom välgörenhetsorganisationer som Vattenlöftet UNICEF, Barncancerfonden och UNHCR (FN:s flyktingorgan). Utöver dessa bidrag genomförs lokala initiativ kopplade till socialt ansvarstagande. Wideco har valt två interna ambassadörer som har till uppgift att synliggöra samarbetet för alla medarbetare genom inlägg på sociala medier, föreläsningar, utbildningar och aktiviteter.

Alla inom Wideco skall arbeta för att möjliggöra de bästa relationer till varandra, till våra affärspartner, kunder, aktieägare och till vår omvärld. Den innebär bland annat att samtliga medarbetare ska agera på ett ansvarstagande sätt.

Medarbetare – Genom att odla en företagskultur där våra medarbetare trivs.

Vi är stolta över att våra medarbetare trivs med att arbeta på Wideco. Våra medarbetare känner sig välrespekterade av ledare och kollegor och är vår främsta tillgång. De uppskattar vårt arbetsklimat vilket kännetecknas av öppenhet, rättvisa och professionalism. Alla medarbetare är unika och har varierande erfarenheter och förutsättningar. Genom att se våra medarbetares olikheter som tillgångar, som ger nya perspektiv och idéer, och ta hänsyn till detta vid rekrytering och medarbetarutveckling, skapar vi en mångfald.

Barn    csrvast-logo     UNHCR2      vattenlöftet2