GDPR

General Data Protection Regulation är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss på Wideco Sweden att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

 

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund. Vi behöver därför dina personuppgifter när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar, registrerar dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter eller köphistorik. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Wideco sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan. Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom Wideco.  I de fall dina uppgifter skulle användas utanför Wideco, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. biträdesavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare uppgifter. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går.

Kontakta Wideco Sweden på telefon 033-101810 eller mejla oss på info@wideco.se om du vill veta mer om dina rättigheter eller hur Wideco hanterar dina personuppgifter.