Hållbarhet

Vi vill som företag ta ansvar över hur vi påverkar samhället och vill arbeta på ett sätt som kominerar affärsnytta men att ta ansvar, socialt-, miljö- och kvalitétsmässigt. Wideco sätter upp mål inom flera olika resultatområden; ekonomiska, arbetsmiljömässiga och miljömässiga.

Vi vill bidra till en bättre framtid genom hållbar utveckling och kanske kan vårt hållbarhetsarbete t.om. inspirera andra.