Kärnvärden

Våra kärnvärden handlar om vad vi tror på och står för. De skall vara värdefulla för våra kunder och möjliga att kommunicera. Gentemot våra konkurrenter skall de dessutom vara unika och svåra att imitera. Kärnvärdena ligger till grund för all produktutveckling och marknadsföring framöver.

 
Curious to discover
We will detect the opportunities
På Wideco tänker vi innan vi handlar. Vi måste alltid planera och studera varje problem ur alla synvinklar, och sedan agera utifrån det. Det är förmågan att tänka framåt som stimulerar innovationer av alla slag och som visar vägen till framgångsrika lösningar för kunden.
Att förutse kundens problem och omvandla dem till möjligheter är en del av vår kultur.
Devoted to perfection
We will make good solutions better
Innovation innebär uppfinningsrikedom och förnyelse. Det är en organiserad kreativitet som skall genomsyra hela företaget.
Allt vi utvecklar gör vi utifrån kundens behov. Genom att noggrant studera kundens situation kan vi alltid vara säkra på att vi har total teknisk precision i våra produkter. Det i kombination med en grundmurad kompetens och skarptänkta medarbetare gör Wideco till ett världsledande varumärke i framtiden för effektiva fuktövervaknings- och tätningssystem.
Easy to work with
We will deliver beyond expectations
När vi både sett möjligheterna på marknaden, ifrågasatt det invanda och utvecklat ett vattentätt helhetskoncept med precision kan vi snabbt hjälpa kunden. Vi jobbar alltid nära kunden och designar lösningar så att de kan förebygga, upptäcka och åtgärda läckage-problem i sina rörlednings-system. Vi lovar en optimal driftssäkerhet och sparade pengar. Det skapar omedelbar kundnytta.