Kvalitet- och Miljöpolicy

Vi på Wideco jobbar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utvecklas ständigt för att möta kraven från kunderna och omvärlden. KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) är integrerat i hela organisationen och ska ge våra kunder rätt kvalitet, vår verksamhet en minskad miljöpåverkan, och våra medarbetare en säker arbetsmiljö. Vi vill med andra ord lämna ett bestående intryck men minimera vårt ekologiska avtryck.

 

Wideco Sweden AB ställer höga krav på leverantörer och underentreprenörer och samarbetar med de aktörer som uppfyller kundens krav bäst i varje enskilt projekt. För att kunna förbättra verksamheten har vi koncentrerat oss på fyra områden där vi satt upp mätbara mål:

  1. Nöjdare kunder
  2. Ökad effektivitet och påhittighet
  3. Minskad miljöpåverkan
  4. Branschens bästa och friskaste medarbetare

Kvalitet »

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom:
Att vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Att vi lyssnar på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar. Att uppfylla kundkrav, vilket är ett måste. Att vi håller medarbetarsamtal varje år. Att vi har ett levande åtgärdsprogram för avvikelsehantering.

Miljö »

Genom att planera inköp, produktion, transporter och lagring kan vi leverera hög kvalitet och hålla miljöbelastningen på en låg nivå. Vårt miljöarbete innebär även:

Att i allt vi gör strävar efter en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och att vi undviker föroreningar. Att vi föreslår energieffektiva lösningar, samt väljer att sträva efter att välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning. Att vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering. Att vi följer de lagar och andra krav som gäller för miljö.

2014 blev Wideco Sweden AB certifierade för kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet 14001. Vi ser dessa certifieringar som en stor och nödvändig del i vår utveckling som företag. Att arbeta utifrån dessa system är en mycket viktig byggsten för vår framtida expansion som företag. De är en förutsättning för att kunna bredda vår marknad och utvecklas tillsammans med våra partners.

iso sve