Referenser

Våra referenser är vårt betyg på vad vi gör. Vi är mycket stolta över våra kunder och de projekt som vi är involverade i. Läs mer om några av våra referenser nedan.

 

E.ON Värme Sverige AB

Wideco samarbetar idag med flera av E.ONs värmeanläggningar där de största WiDetect-användarna idag är  E.ON i Malmö och Örebro. Den gemensamma nämnaren är att deras fjärrvärmeledningar övervakas med WiDetect enheter trådlöst …

Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken i Linköping har under många år använt Widecos övervakningssystem för övervakning av fjärrvärmledningar i Linköping. De använder idag framförallt vår mest avancerade enhet WiDetect X4 med externa GPRS …

Öresundskraft AB

Öresundskraft är ett av Sveriges större energibolag och kärnverksamheten består av försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas.

Öresundskraft är idag kunder på …

Santa Maria väljer WiDetect

Den svenska matproducenten Santa Maria gjorde en riskanalys vilken identifierade vilka risker och konsekvenser en eventuellt driftstörning beroende på rörläckage innebär om dessa inträffar ovanför kritiska delar av produktion och eltillförsel.

Read the article

Hafslund Varme AS

Wideco har levererat larmenheter till Oslo området sedan tidigt 90-tal givetvis då i form av enklare larmcentraler. Idag har Hafslund Varme valt att basera övervakningen i området på WiDetect systemet.

Idag …

Trondheim Energi AS

Fjärrvärmeanläggningen i Trondheim levererar värme till kunder i Trondheim och Klaebu området. Trondheim Energi levererar idag fjärrvärme till ca 5000 hus och ca 500 offentliga byggnader och är idag 70 …

Sollentuna Energi AB

Sollentuna Energi satsar på ny teknik för övervakning av kammare 

Sollentuna Energi har valt WiDetect A1e larmenheter för trådlös övervakning av kammare. Systemet övervakas via tjänsten WiDetect Online vilket innebär att Wideco driftar …

Nybro Energi

Nybro Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorten Nybro.

Tillsammans med ansvariga på Nybro Energi har vi genomfört vårt sk. helhetskoncept, Wideco Total Concept. Det betyder att vi genomfört inventering, referensmätning …

BKK Varme i Bergen, Norge

BKK Varmes fjärrvärmeanläggning i Bergen levererar värme till kunder i ett område som sträcker sig från Bergen centrum till Sandsli/Kokstad, som ligger cirka 70 kilometer från Bergen. Den samlade värmeproduktionen …

Zyed University, Abu Dhabi

Wideco har genom rörleverantören TCTI i Dubai, levererat ett komplett läckageövervakningssystem för fjärrkyla (X3 and 3dc cable) till Zyed University i Abu Dhabi. 

Rören har inbyggda 3dc sensorer och ledningarna övervakas av  WiDetect X3 enheter …