E.ON Värme Sverige AB

 

Wideco samarbetar idag med flera av E.ONs värmeanläggningar där de största WiDetect-användarna idag är  E.ON i Malmö och Örebro. Den gemensamma nämnaren är att deras fjärrvärmeledningar övervakas med WiDetect enheter trådlöst via vår WiDetect Online-tjänst PRO och PRO Plus (Malmö).  Flera E.ON anläggningar är dock på väg in att anslutas till tjänsten.

E.On i Malmö och Örebro har också byggt upp en övervakning av fjärrvärmekammare där mätdata och hantering av inkommande larm hanteras av E.ON Värmes egna SCADA system. Systemet växer och flera hundra enheter finns idag anslutna till övervakningen.