Fjärrkylaledningar

Wideco har lång erfarenhet av att utveckla övervakningssystem för fjärrrkylaledningar där man ofta har problem med kondens. Läs mer om några av våra referenser.

 

Zyed University, Abu Dhabi

Wideco har genom rörleverantören TCTI i Dubai, levererat ett komplett läckageövervakningssystem för fjärrkyla (X3 and 3dc cable) till Zyed University i Abu Dhabi. 

Rören har inbyggda 3dc sensorer och ledningarna övervakas av  WiDetect X3 enheter …