Zyed University, Abu Dhabi

 

Wideco har genom rörleverantören TCTI i Dubai, levererat ett komplett läckageövervakningssystem för fjärrkyla (X3 and 3dc cable) till Zyed University i Abu Dhabi. 

Rören har inbyggda 3dc sensorer och ledningarna övervakas av  WiDetect X3 enheter som mycket effektivt upptäcker och lokaliserar eventuella avvikelser och fel.