Nybro Energi

 

Nybro Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorten Nybro.

Tillsammans med ansvariga på Nybro Energi har vi genomfört vårt sk. helhetskoncept, Wideco Total Concept. Det betyder att vi genomfört inventering, referensmätning och dokumentering av samtliga larmtrådsslingor i systemet. 

Själva övervakningen sker via vår övervakningstjänst WiDetect Online PRO Plus, vilket innebär att övervakningsystemet driftas via Widecos WDO server. Samtliga larmenheter i fält kommunicerar trådlöst mot WDO systemet där både Widecos larmtekniker och kunden kan logga in och analysera inkommande mätvärden.

Larmrapport och statusrapporter skickas löpande till Nybro Energi för utvärdering och
eventuella anpassningar och justeringar av systemet görs löpande för hög driftsäkerhet.

För mer information kontakta ansvarig larmtekniker: Peter Boman