Trondheim Energi AS

 

Fjärrvärmeanläggningen i Trondheim levererar värme till kunder i Trondheim och Klaebu området. Trondheim Energi levererar idag fjärrvärme till ca 5000 hus och ca 500 offentliga byggnader och är idag 70 anställda.

Trondheim är en av de senaste kunderna i Norge som satsat på avancerad övervakning av fjärrrvämeledningarna med vårt WiDetect system.

Troondheims övervakningssytem idag är baserat på WiDetect X4 enheter och övervakas  via IP adressering på det befintliga bredbandet. Trådlös överföring via GPRS modem används också i systemet.