Hafslund Varme AS

 

Wideco har levererat larmenheter till Oslo området sedan tidigt 90-tal givetvis då i form av enklare larmcentraler. Idag har Hafslund Varme valt att basera övervakningen i området på WiDetect systemet.

Idag finns över 70 enheter av typen WiDetect X4 installerade runt om i Oslo och anslutna
till fjärrvärmeledningar.

Vårt senaste större projekt är överföringsledningen mellan Klemetsrud och Oslo centrum som är ca 14 kilometer. Ledningen övervakas av 12 st WiDetect X4 enheter för snabb detektering och lokalisering av felställen.