Öresundskraft AB

 

Öresundskraft är ett av Sveriges större energibolag och kärnverksamheten består av försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas.

Öresundskraft är idag kunder på WiDetect Online (hosting) och har idag ett flertal olika övervakningsenheter för kontroll av fjärrvärmeledningar och betongkulvert i Helsingborg och Höganäs.

Skåne

Ett av projekten är fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona som tillgodoser en stor del av Landskronas fjärrvärmebehov. Ledningen är ungefär 16 km lång, huvudsakligen med rördimension 450/630 av kulvertfabrikat PowerPipe (Powerpipe Systems AB). Ledningen övervakas med ett fleratal WiDetect X4 via bredband till en centralt placerad övervakningsdator i Helsingborg.

Öresundskraft är också ett av de energiverk som har kommit längst när det gäller att övervaka betongkulvert med fuktband. Kontakta oss gärna för mer information.

Öresundskraft övervakar idag systemet via inloggning på WiDetect Online.