Övervakning av serverhall, golv, källare

Vår system för övervakning av datagolv är enkelt men effektivt. Systemet innehåller
larmenheten WiDetect A1e eller X3s samt fuktbandet MultiDetect för snabb detektering och lokalisering av läckage.

 

Santa Maria väljer WiDetect

Den svenska matproducenten Santa Maria gjorde en riskanalys vilken identifierade vilka risker och konsekvenser en eventuellt driftstörning beroende på rörläckage innebär om dessa inträffar ovanför kritiska delar av produktion och eltillförsel.

Read the article