Santa Maria väljer WiDetect

 

Den svenska matproducenten Santa Maria gjorde en riskanalys vilken identifierade vilka risker och konsekvenser en eventuellt driftstörning beroende på rörläckage innebär om dessa inträffar ovanför kritiska delar av produktion och eltillförsel.

units

Efter att ha tittar på flera olika alternativ valde Santa Maria WiDetect X1e kombinerad med vår fuktvarnare WiSense.

“Att valet föll på WiDetect fuktvarnare beror på flera faktorer. Systemet är lätt att installera och det kan kompletteras på ett kostnadseffektivt sätt. WiDetect är dessutom ett etablerat svensktillverkat system”

Installationen utfördes av  Widecos partner CO Drainage AB i Helsingborg.