Tekniska Verken i Linköping

 

Tekniska Verken i Linköping har under många år använt Widecos övervakningssystem för övervakning av fjärrvärmledningar i Linköping. De använder idag framförallt vår mest avancerade enhet WiDetect X4 med externa GPRS modem för kommunikation till övervakningsprogramvaran XTool.

Linköping har också sett den stora fördelen med att säkra upp sina fjärrvärmekammare mot vattenintrång och har investerat i vår övervakningsenhet WiDetect A1e för trådlös övervakning av nivåer och temperaturer i kammare. I dagsläget är ca 1200 fjärrvärmekammare övervakade med låg och höglarm.

Testprojekt pågår också för att säkra upp den stora mängd betongkulvert som finns nedgrävd i marken.