Wideco Total Concept

Med vårt helthetskoncept Wideco Total Concept hjälper vi dig att få full kontroll över ditt ledningsnät. Vår helhetslösning består av ett flertal olika steg för att säkra ditt nät.

 

 

Kontakt

INVENTERING

Vi bistår med vårt mångåriga kunnande och tillsammans, med kunden och de aktuella förutsättningarna, går igenom hur man ordnar ledningar och larmslingor så att de ska kunna övervakas och mätas på ett smidigt och effektivt sätt. I många fall krävs en insats ute på fältet där vi hjälper kunden att tillsammans mäta fram och skapa de bästa mätförutsättningarna.

DOKUMENTERING
Efter genomförd inventering och skapande av goda mätförutsättningar kommer en av själva grundpelerna i hela konceptet där vi levererar gedigen dokumentation i form av larmritningar och mätprotokoll.

INSTALLATION / ÖVERVAKNING

När de första stegen är genomförda bistår vi nu med hur det aktuella nätet nu kan övervakas med de olika mätmetoder som står till buds och vilken mätutrustning som rekommenderas. Även andra säkerhetslösningar iform av tätningar av kammare eller betongväggar diskuteras. 

Analys av mätdata kan i många fall kräva en hel del kunskap varför vi även har möjlighet att ta oss an hela övervakningen med tillhörande analys.

 

 

Projektledare:
Karl-Johan Wirfalk

Kontakt:
sales@wideco.se
+46 (0)33 – 101810