Total concept

Vi har under några år utvecklat ett intelligent övervakningssystem med olika typer av larmenheter men också tagit fram en arbetsprocess som vi kallar för Wideco Total Concept. Med de olika momenten som ingår i arbetet skapar våra medarbetare tillsammans med kunden ett säkrare, väl dokumenterat och övervakat ledningsnät för framtida generationer att underhålla.

 

 

Vi har sett det mesta av både bra och dåliga installationer, ledningssystem osv – ja till och med sådant som vi trodde inte fanns.

Vi har lärt oss hur ett övervakingssystem skall fungera, vilka de svaga punkterna är, vad man skall se upp med, hur man installerar, kontrollerar, övervakar, underhåller och felsöker.

Detta vill vi nu dela med oss av till dig.

Med vårt helthetskoncept Wideco Total Concept hjälper vi dig att få full kontroll över ditt ledningsnät. Vår helhetslösning består av ett flertal olika steg för att dokumentera och övervaka ditt nät.

Vår arbetsprocess består av:

1. INVENTERING
2. REFERENSMÄTNING
3. DOKUMENTATION
4. INSTALLATION
5. ÖVERVAKNING 

Läs mer om de olika stegen under tjänster och Wideco Total Concept