Widecos värld ger en bild av var våra produkter och tjänster behövs. Vår värld består i att erbjuda marknaden det bästa övervakningssystemet för rörledningar men även att säkra ledningar genom betong mot vatten- och radon är viktigt för oss.

Vi utvecklar oss ständigt och ser hela tiden framåt och uppåt efter nya affärsområden och segment där våra produkter kan lösa kundens behov. 

Våra främsta affärsområden idag är:

– Fjärrvärme
– Fjärrkyla
– Industri
– VA/VVS