Larmenheter

WiDetect® är ett unikt övervakningssystem utvecklat med över 30 års erfarenhet från olika fjärrvärmesystem och består idag av larmenheter som täcker alla dina behov. Systemet är även anpassningsbart till att underhålla system som kammarövervakning via SCADA, övervakning av andra typer av isolerade rör, fjärrkylaledningar, oljeledningar osv..

 

WiDetect A1e

WiDetect A1e är en avancerad övervakningsenhet för registrering av fukt, temperaturer, vattennivåer mm i fjärrvärmekammare, datagolv och flödeskontroll i VA brunnar. A1e detekterar även fukt i isolerade rörledningar.

 

WiDetect X3

WiDetect X3 är utvecklad för att övervaka, detektera och lokalisera fel på fjärrkylaledningar där man ofta har problem med kondens. 

WiDetect Cable 3dc

Vår patenterade larmkabel WiDetect Cable 3dc, är avsedd att användas till isolerade fjärrkylarörsystem med stål eller plast som mediarör. Med övervakningsenheten WiDetect X3 är systemet ett kraftfullt verktyg för övervakning av fjärrkylaledningar. 

WiDetect VA1e

WiDetect VA1e är en avancerad övervakningsenhet för registrering av fukt, temperaturer, vattennivåer samt flödeskontroll i VA ledningssystem/brunnar. WiDetect VA1e är paketerad för att klara den tuffa installationsmiljön. Kontakta oss för demo!

 

MultiZone M3

WiDetect Multizone är ett komplett övervakningssystem med intelligenta detektorer, beprövad mjukvara och en effektiv sensorkabel som utvecklats för att med största möjliga precision detektera och lokalisera läckor i datorhallar, på rör eller i andra känsliga utrymmen innan kostsamma skador uppkommer.

WiDetect X1e

WiDetect X1e är en avancerad övervakningsenhet för trådlös övervakning och detektering av fel på isolerade rörledningar. WiDetect X1e larmar för fukt, trådavbrott samt kortslutning och larmar akustiskt och visuellt.

WiDetect X1L

WiDetect X1L är en helt ny och modern övervakningsenhet för trådlös övervakning och detektering av fel på isolerade rörledningar. WiDetect X1L larmar för fukt, trådavbrott samt kortslutning och larmar akustiskt och visuellt.

WiDetect X3s

WiDetect X3s är utvecklad för att övervaka och detektera fel på kortare längder av flexibla rör.  X3s mäter på larmkablen 3d som är utvecklad för denna typ av rör.

WiDetect X4

WiDetect X4 är vår mest avancerade enhet. Den har förutom funktionerna som X2 har även en integrerad TDR (pulsekometer) med hög prestanda. 

WiDetect X5

Mätenhet för automatisk övervakning av korta isolerade ledningar med vätskor baserade på olja. WiDetect X5 är utrustad med en  TDR modul. Denna TDR modul är utvecklad för att optimera detektering av oljebaserade vätskor. Kan även detektera utifrån kommande vatten in i ledningen.