WiDetect Cable 3dc

Vår patenterade larmkabel WiDetect Cable 3dc, är avsedd att användas till isolerade fjärrkylarörsystem med stål eller plast som mediarör. Med övervakningsenheten WiDetect X3 är systemet ett kraftfullt verktyg för övervakning av fjärrkylaledningar. 

 

Funktion

WiDetect Cable 3dc, är avsedd att användas till fjärrkylarörsystem med stål eller plast som mediarör. Genom kabelns unika konstruktion undviks problem med kondensfukt mellan tråd/tråd och mediarör utefter rörlängderna men framförallt på rörens och rördelarnas gavlar samt i övriga delar av skarvmuffarna.

Konstruktion

De exakt parallella ledarparen ger samma impedans utefter hela kabelns längd vilket underlättar felsökning och detektering även av mindre fuktfel.

Användning

Skarvning av de olika kabelsegmenten sker med hjälp av skarvhylsa och pressverktyg enligt konventionell teknik. Denna skarvteknik är väl utprovad och ger varje skarv ett mycket lågt övergångsmotstånd.

 


Montering

Vid tillverkningen av fjärrkylarör och rördelar i fabrik monteras larmkabeln direkt mot mediaröret. Även i skarvar och avgreningar i fält skall kabeln monteras direkt mot mediaröret. I vår användarmanual rekommenderar vi hur 3dc bör monteras och hanteras.

Mätvärden

Kabelns speciella konstruktion medger att impedansför-ändringar från våt isolering, av viss storlek, kan detekteras även om kabeln är isolerad utefter hela rörlängden. Max mät längd med WiDetect X3 är 3000 meter.

Egenskaper

De båda yttre ledarna (röda) bildar en obruten slinga med varandra och isolationsmätning sker mot den svarta mittenledaren. För att underlätta hantering och montering av T-avgreningar i produktion och i fält har vi förtillverkat dessa. Kabellängden på stamledningen på ömse sidor om avgreningen är 2 m långa och längden på servisledningen är 3 m.

  • Minimerar kondensproblem i rör och rördelar
  • Mycket snabb installation i produktionsledet
  • Över 185 000 m 3dc har levererats sedan starten
  • Kan användas till både stål- och plaströr
  • Lätt att montera och skarva i fält
  • Underlättar felsökning i fält
  • Minimerar problem med kondens

”We are detectives on a mission to secure your leaks”