MultiZone M3

WiDetect Multizone är ett komplett övervakningssystem med intelligenta detektorer, beprövad mjukvara och en effektiv sensorkabel som utvecklats för att med största möjliga precision detektera och lokalisera läckor i datorhallar, på rör eller i andra känsliga utrymmen innan kostsamma skador uppkommer.

 

Löser mysteriet

Multizone är detektiven som som används för övervakning av känsliga utrymmen såsom datorhallar, kontrollrum, museum,  källare, enskilda maskiner etc.

Snabb och lättillgänglig information

Detektorerna utrustade med GPRS möjliggör kommunikation med vår centrala WiDetect Online molntjänst och mjukvaran XTool som sänder SMS och epost- larm till berörd personal.

Mer än bara läckagedetektering

Förutom indikation på vätskeläckage kan du även samla in data såsom temperatur, vätskenivå eller luftfuktighet. hantera sedan din data smidigt i vår App, WDO Connect.

 

Designat för att tidigt upptäcka läckor med stor precision


Intelligens

Data insamlad med vårt system kan analyseras i mjukvaran XTool. Formler för beräkningar kan också appliceras så man på ett enkelt sätt kan få ut exempelvis differentialtemperaturer och tryckdifferenser.

Mätvärden

Till våra detektorer kan en rad passiva och aktiva givare kopplas för att samla in data av olika slag. Larmgränsen kan ställas in på olika nivåer så att underhållspersonal får ett meddelande direkt om ett tillåtet värde över eller underskrids.

Egenskaper

Multizone är utvecklat för att vara lätt att installera och använda. Sensorkabeln för läckagedetektering levereras i ett antal olika längder som enkelt sätts samman med snäppkontakter. I detektorn ansluts sedan sensorkabeln och givare med skruvanslutna M12 kontakter.

  • Smart design. Lätt att hantera med färdiga längder sensorkabel
  • Snabb detektering
  • Quick Connect, snabbansluten sensorkabel
  • Komplett system med anpassade detektorer
  • Lokalisering av läckage med hög noggranhet på < 1 meter, (detektor X3s)
  • Övervakning via App
  • SMS och epost-larm med WiDetect Online

”Garanterat säkrare drift och lägre kostnader”

Multi