WiDetect X3s

WiDetect X3s är utvecklad för att övervaka och detektera fel på kortare längder av flexibla rör.  X3s mäter på larmkablen 3d som är utvecklad för denna typ av rör.

 

Byggd för enkelhet

WiDetect® mäter varje minut statusen på din ledning och detekterar och lokaliserar felställen på din fjärrvärme- eller fjärrkylaledning. RedDetect® enkelt att installera, underhålla och använda.

Perfekt för ditt företag

WiDetect® systemet är skalbart och är ett av få på marknaden som så enkelt och snabbt kan utvecklas vid behov. Samtliga enheter och mjukvaror går trådlöst att uppdatera.

Valet är ditt

Fokusera på din kärnverksamhet och lämna övervakningsarbetet till WiDetect systemet.
Pålitligt och driftsäkert.

 

Några WiDetect X3s egenskaper


Intelligens

WiDetect X3s mäter impedansen i ledningen kontinuerligt och jämför inkommande kurvor mot de definierade referenskurvorna i databasen. Övervakningsprogramvaran XTool larmar automatiskt om en för stor avvikelse mot referenskurvan upptäcks

Mätvärden

WiDetect X3s har två (2) plintanslutningar för anslutning av WiDetect Cable 3dh (tillopp- och retur) och kan felsöka på längder upp till 1000 meter larmtråd per kanal. Cable 3dh är avsedd att användas till flexibla rörsystem med stål eller plast som mediarör

Egenskaper

WiDetect X3s levereras med nätverksanslutning som standard, LCD-display med menysystem, internt minne och en kraftfull integrerad pulsekometer (TDR 2) med en noggrannhet på mindre 1 meter.

  • Inbyggd pulsekometer (TDR-modul)
  • LAN-modul
  • GPRS-modul
  • LCD display
  • Mätområde resistans 1 KΩ – 50 MΩ
  • Inbyggd transformator
  • Radarkurva hämtas automatiskt vid larm

”We are detectives on a mission to secure your leaks”

X3