Vattenledningar

Wideco har lång erfarenhet av att utveckla övervakningssystem av fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Vi presenterar nu ett helt nytt läckagesystem speciellt utvecklat för vattenledningar.