Fjärrvärmekammare

Vi har under ett antal år utvecklat och förfinat ett unikt övervakningssystem för registrering av vattennivåer, fukt, temperaturer mm i fjärrvärmekammare. Systemet
är anpassat för miljön och används idag hos många energiverk i Sverige.