WiSecure fuktlarmbandet kan användas som larmband för upptäckt av fukt och vatten hos fjärrvärmerör, fjärrkylarör, isolerade rörledningar i fjärrvärmekammare, bergrum, källare, lagerlokaler, fårrådsutrymmen, datagolv, m fl utrymmen där små mängder vatten kan orsaka stora skador.