Avloppsbräddning i VA brunnar

Vi har under ett antal år utvecklat och förfinat ett unikt övervakningssystem för registrering av vattennivåer, fukt, temperaturer mm i fjärrvärmekammare. Systemet anpassas just nu för att hantera övervakning och regristrering av avloppsbräddning
i vatten och avloppssystem.