XRond

XRond är ett system för att samla in information om inspekterade objekt i form av bilder, text och ljud o.s.v. System XRond består av en managementportal och en App för dokumentation i fält. Nu lanserar vi XRonds kampanjsida där du kan läsa mer ingående om systemet, se priser, kontakt etc. >> Till kampanjsida

 

 

Förenklar arbetet

XRond systemet är framtaget för att förenkla och effektivisera ronderingar och samla in information centralt för vidare analys. Dessutom blir överblicken av ett stort antal objekt framförallt väldigt mycket bättre och enklare, vilket leder till snabbare och bättre kvalitetssäkrade beslut om renoveringar och underhåll i fält.

XRond Manager

Med XRond Manager (webb-portal) skapar du snabbt och enkelt förutsättningarna för just dina ronderingar eller besiktningar. Det finns möjlighet att lägga till många typer av ronderingar. All data i XRond appen synkroniseras dessutom i realtid med servern så att flera användare kan dela samma information.

Några bra saker

Fördelarna med att använda XRond är många.
Här är några av dem:

  • Enkel rondering via app
  • All statistik och dokumentation centralt
  • Kartfunktion för översikt
  • Möjlighet att skapa egna frågeprotokoll
  • Ta bilder för tydligare beskriva avvikelser
  • Dokumentera med text
  • GPS positionering av objekt
  • Realtidsuppdatering mot XRond Manager
  • Integration mot WiDetect Online, GIS etc.
  • Flera användare samtidigt I fält

Lansering

XRond lanserades på Fjärrvärmemässan i Jönköping hösten 2014. Nu lanserar vi även XRonds kampanjsite med mer ingående information om detta system som tex priser, hur det konkret fungerar, kontakt etc. >> Till kampansiten