Nya snabba, användbara och funktionella XTool 4 är WiDetect systemets hjärta.
Med XTool 4 har du full kontroll över dina larmenheter, dokumentation, mätplatser och mätdata.

 

Med  XTool 4 OPC server installerad kan du ansluta till ditt SCADA system. Du kan då låta XTool 4 publicera samtliga parametrar och värden i XTool till XTool OPC Sever. 

Vi ditt OPC kompatibla SCADA system kan du sedan ansluta till XTool OPC Server och 
bygga upp dina processbilder med den information som du vill presentera.

Tänk på att vi rekommenderar att vid användning av våra larmenheter med integrerad pulsekometer (X3,X4,X5) så är det ett krav att XTool används för hämtning, bearbetning och analys av dessa radarkurvor.

Vi har idag flera kunder som använder OPC anslutning och behöver du hjälp med detta så kontaktar du vår supportavdelning.

XTool OPC Server är en tilläggslicens till din befintliga XTool 4 licens.