För ingjutning i betongblock till olika typer av fjärrvärmekammare både vid nyanläggningar och vid reparationer av äldre otäta kammartak.

 
Nedstigningsbrunn 500/580

Nedstigningsbrunn 500

Nedstigningsbrunn NB 500/580 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten och är avsedd för ingjutning i betongblock till olika typer av fjärrvämrkammare både vid nyanläggningar och vid reparationer av äldre otäta kammartak.

Brunnens koniska form möjliggör lätt passage och en hög placering av stegens första fotsteg

Brunnslocket, tillverkat i rotationsgjuten polyeten, är gummiringstätat och isolerat med polyuretancellplast viklet ger ett vattentätt och värmeisolerande brunnslock

Nedstigningsbrunn 530/900

Nedstigningsbrunn 530

Nedstigningsbrunn NB 530 / 900, anpassad för gjutjärnsbetäckningar med diameter 600 mm eller större, är avsedd att användas som genomgångsbrunn i kammartak vid nyinstallation och vid ombyggnad av fjärrvärmekammare.

Nedstigningsbrunnens konstruktion , som är ett nytänkande med avseende på monteringsarbetet, har utvecklats och utvärderats tillsammans med driftpersonal hos Energiverken i Göteborg AB. Den nya brunnen behöver inte gjutas fast i kammartaket vilket väsentligt underlättar monteringsarbetet och håller kostnaderna på en låg nivå. Brunnen monteras istället som en kåpa över de betongringar som gjutjärnsbetäckningen vilar på.

Nedstigningsbrunn 560/600

Nedstigningsbrunn 560

Nedstigningsbrunn NB 560/600 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten och är avsedd för ingjutning i betongblock till olika typer av fjärrvämrkammare både vid nyanläggningar och vid reparationer av äldre otäta kammartak.

Brunnslocket, tillverkat i rotationsgjuten polyeten, är gummiringstätat och isolerat med polyuretancellplast vilket ger ett vattentätt och värmeisolerande brunnslock.