Vattentätningar

WiSecure vattentätningar är avsedda för olika typer av rör inom fjärrvärme, VVS/VA, industri m m. Flera av tätningarna klarar stora axiella rörelser i kombination med högt utvändigt vattentryck. Ringarnas specialutvecklade profiler har för optimal tätningseffekt genomgått omfattande testprogram vid både svenska och utländska provningsanstalter.

 

WiSecure W802

Specialtätning för vatten och radon TILL PRODUKTBLAD >>  

WiSecure W801

Specialtätning för vatten och radon - tillåter axiella rörelser
WiSecure® W801 är en specialtätning med en unik profilutformning för vatten och radon vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv.

TILL PRODUKTBLAD >>

 

WiSecure W803

Specialtätning för vatten - tillåter axiella rörelser

WiSecure W803 är en reparationstätning avsedd för vattentätning vid reparation av tidigare ingjutet rör där läckage uppstått mellan rör och betongvägg/golv.

TILL PRODUKTBLAD >>

WiSecure W804

Specialtätning för vatten - tillåter axiella rörelser

WiSecure® W804 är en borrhålstätning avsedd som vattentätning vid borrade hål i betongväggar och golv. Med denna tätning undviks all betonggjutning i efterhand runt röret.

TILL PRODUKTBLAD >>

FlexSeal

Standardkopplingar för rör