WiSecure

WiSecure systemet omfattar ett flertal olika tätningsvarianter avsedda för vattentätning och radontätning av rörledningar vid genomgång av betongväggar och golv.

 

WiSecure tätningarna är avsedda som vatten- och radonspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv och utvecklades av Arnold Wirfalk på 80-talet.  

Tätningarna är konstruerade för att fungera bekymmersfritt vid både låga och höga vattentryck och en del av tätningarna är också rörelsevänliga och tillåter axiella rörelser hos det ingjutna röret. 

WiSecure systemet kan användas till alla typer av rörmaterial, som t ex plast, stål, gjutjärn, betong m m och tillåter stor axiell rörelse hos rör med slät yta.

Genom gummiringarnas speciella profiler erhålls en effektiv tätning mellan rör och betong.

Widecos strategi framöver är att kunna presentera flera nya tätningar inom WiSecure produktfamiljen och vår målsättning är att vi skall utveckla WiSecure till att bli ett välkänt och globalt varumärke inom området tätningar.

”Leaks can drain your business. WiSecure your pipelines”