WiSecure radontätning är avsedd för olika typer av rör inom fjärrvärme, VVS/VA, industri m m där genomföringar skall tätas mot radongas.
Radontätningens specialutvecklade profil har för optimal tätningseffekt genomgått omfattande testprogram vid både svenska och utländska provningsanstalter.