Första omgången av flera kommande leveranser av temperatursensorer för kommunikation med LoRaWAN
skickas inom kort till kund inom fastighetsförvaltning för mätning och styrning av temperatur.

Spännande att affärsutveckling och integrationer ger möjligheter och stor kundnytta.

Optimera driftkostnaden i dina smarta byggnader! Läs mer Smarta byggnader med våra IoT-lösningar | Wideco