Wideco tillkännager stolt ett nytt partnerskap med mellanvaruutvecklaren: Crossbreed AB. Samarbetet ger
Wideco stora möjligheter att utveckla och att optimera erbjudandet inom affärsområdet: Smarta byggnader.

Tack Patrick Isacson, Crossbreed. #smartbuilding #energioptimering

Läs pressmeddelandet: Wideco in collaboration with Crossbreed