Vårt utvecklingsteam har nu integrerat den smarta och LoRaWAN certifierade vattenmätaren Qalcosonic W1 i vår IoT plattform. Detta möjliggör enkel och smidig trådlös vattenmängdsmätning med lågt startflöde och hög noggrannhet. Nu är det snart ett slut på att skriva ner på papper och lämna på brevlådan. 😊
Vår IoT plattform är designad för att hantera hundratusentals med sensorer och utveckling av våra visualiserings- och analysmjukvaror sker löpande för att skapa olika anpassningar för de flesta applikationer inom smarta städer och industri.
På bilden syns även vår MultiZone fuktsensorkabel som kan övervaka golv, vindar eller rörledningar och larma för vattenläckage.