– för effektivare ruttplanering, reducerad miljöpåverkan och bättre ekonomi

Är papperskorgarna i parken utanför stan överfyllda, halvtomma eller tomma?

För kommuner, större fastighetsbolag och liknande aktörer är tömning av offentliga papperskorgar, soptunnor och återvinningskärl ofta mycket resurskrävande – och i många fall rejält ineffektiv. De schemalagda rutterna genomförs oavsett kärlens fyllnadsgrad.

Widecos IoT-lösning med nivåkontroll av kärl möjliggör avläsning av kärlens fyllnadsgrad på distans. Med denna lösning får företag och kommuner ett perfekt underlag för planering av tömningsprocessen där kärlen töms vid behov istället för enligt ett bestämt schema.

Lösningen kombinerar en IoT Ultraljudssensor med webbplattformen WISION för smidig insamling av mätdata och visualisering av fyllnadsgrad. Data som sedan används för att optimera tömningsprocessen. Resultatet är färre transporter, reducerad miljöpåverkan och bättre ekonomi. Samt förhoppningsvis mindre nedskräpad och trevligare miljö i anslutning till kärlen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur ni kan implementera behovsanpassad tömning av skräp och avfall i er organisation.

Sophantering med IoT

IoT sensor kontroll nivå soptunna