Distributionsdagarna Fjärrvärme 1-2 februari samlar varje år upp emot 250 personer med passion och intresse för olika perspektiv på fjärrvärmenätet. Här får man möjlighet att inhämta ny kunskap och fördjupa sig i distributionsfrågor genom aktuella föredrag, träffa utställare och deras produkter, och inte minst genom att utbyta erfarenheter med branschkollegor.

Wideco finns givetvis med som utställare så besök gärna vår monter där Dan Wärja och Peter Boman från Wideco finns på plats och prata övervakning och insamling av mätdata. Vår plattform WISION hanterar allt från fjärrvärme, fjärrkyla, kammare till IoT sensorer.

Missa inte fjärrvärmebranschens viktigaste dag! Vi ses!