Ja. Vår IoT-plattform inkluderar WiDetect WISION där du har total kontroll över alla dina anslutna enheter i ditt system. Med WiDetect WISION kan du hantera mätningar, enheter, larm, scheman och inställningar och använda Google Maps för att kontrollera var dina enheter finns.