Vi rekommenderar att du gör en referensmätning med en enhet som kan skicka en TDR-puls längs koppartråden och sedan jämföra alla följande mätningar med denna referensmätning. På så sätt blir även små förändringar och trender på grund av väder, säsong etc. synliga och du kan förhindra problem när de fortfarande är små. En nivå 2 larmenhet är ett utmärkt sätt att övervaka kritiska rörlängder.