Det enklaste sättet att ansluta ditt SCADA-system är att använda vårt vanliga OPC-servicegränssnitt. Med vår XTool OPC-tjänst kan du enkelt ansluta och välja de parametrar som du vill presentera vid din sida i SCADA-processfönstret. Du måste uppdatera din XTool-licens med XTool OPC-tjänsten. Om du redan använder XTool i vår värdmiljö är OPC-tjänsten redan tillgänglig för din.