Wideco har utvecklat flera patenterade kablar för alarmtrådsensorer. Idag har vi sensorkablar speciellt utvecklade för rörledningar för distriktskylning, vattenledningar och läckagedetektering av smarta byggnader. Vi levererar inte koppartrådar.