Ja, genom att använda vår bärbara mätanordning WiDetect XPM ger vi dig en statusrapport om ditt nätverk med en rekommenderad handlingsplan innan installationen av dina larmenheter. Vi kan också hjälpa dig med uppdaterade CAD-ritningar av dina larmkablar.