Vi har utvecklat XTool i 15 år. Det är en PC-applikation och måste installeras på servrar. Om du använder XTool i vår värdmiljö måste du öppna Remote Services på din bärbara dator för att komma åt programvaran.

WISION är en webbaserad plattform och du kan komma åt WISION från din smartphone, iPad eller laptop. Det är så mycket lättare. Vårt mål är att majoriteten av våra användare i framtiden endast ska använda WISION-plattformen, men XTool kommer att vara i bakgrunden som en tjänst.