Alla mätningar från dessa enheter sparas alltid i Widecos värdlösning och är tillgängliga för klienten. Mätningar som görs av vår WiDetect XPM synkroniseras också med WiDetect-värd. XTool skickar och tar emot data från andra databaser som GIS-system, och kombinerar all information för att ge dig en överlägsen överblick över ditt rörnätverk.