Gör dina byggnader smartare med IoT

Levererar ni larmtråd?

Wideco har utvecklat flera patenterade kablar för alarmtrådssensorer. Idag har vi sensorkablar speciellt utvecklade för rörledningar för fjärrkylning, vattenledningar och smart läckagedetektering. Vi levererar inte koppartrådar.

Till toppen