Gör din verksamhet smartare med IoT

Är det möjligt att upptäcka fukt på datacentrets golv och under utrustning?

Du kan använda vår MultiZone M3-sensorkabel som upptäcker vätskor. Med våra kapacitiva nivåsensorsonder kan du upptäcka närvaron av vätska mellan golvet och sensorn. Lämplig för övervakning av mekaniska rum etc.

Är det möjligt att använda min mobila enhet för att övervaka mätningar och larm?

Ja. Vår IoT-plattform inkluderar webbplattformen WISION där du har total kontroll över alla dina anslutna enheter i ditt system. Med WiDetect WISION kan du övervaka mätningar, enheter, larm, scheman, inställningar och använda Google Maps för att kontrollera var dina enheter finns.

Vilka sensorer kan jag använda med WiDetect A1-systemet?

WiDetect A1-enheten kan använda ett stort antal olika sensorer. I vatten- / avloppsbrunnar använder vi normalt givare som t.ex. nivånivåindikatorer eller radarnivåindikering. Andra sensorer finns som tillval, t.ex. gas, fuktighet, lockkontroll, medietemperatur, temperaturskydd, kapacitiva nivåsensorer, trycksensorer etc.

Till toppen