Gör dina byggnader smartare med IoT

Jag tog nyligen över som ansvarig för rörnätverket och fick väldigt lite information i överlämnandet. Kan Wideco hjälpa mig att komma igång?

Vi erbjuder utbildning i larmteori; alla våra produkter och våra tekniker är tillgängliga för att hjälpa till med deras expertis. Widecos Totala Koncept hjälper dig med inventering, skapa referensmätningar, dokumentation, installation, övervakning och revision.

Jag har inte tid att övervaka statusen på mina rör, hur kan Wideco hjälpa mig?

Vi erbjuder veckovisa statusrapporter för ditt nätverk, inklusive aktuell information och rekommenderade handlingsplaner. Detta hjälper dig att få relevant information från våra erfarna tekniker på ett bekvämt sätt.

Kan Wideco också hjälpa till att installera systemet och enheterna?

Absolut, våra tekniker kan vägleda din personal genom installationen och lära dem steg för steg hur man ställer in larmenheterna. Ett annat alternativ är - The Total Concept. Vi installerar och får allt igång! Om det finns behov av att köra elektriska ledningar för att driva enheterna behöver vi hjälp från en auktoriserad elektriker.

Jag misstänker ett problem längs en rörsektion, kan du hjälpa mig att hitta var?

Ja, med vår bärbara mätenhet WiDetect XPM. TDR i XPM kan upptäcka fel upp till 12.000 m (39.370 feet) larm med mindre än en meters marginal för fel. Detta skyddar mot onödig och dyr grävning på felaktig plats.

Vilken typ av dokumentation erbjuder Wideco?

Alla mätningar från dessa enheter sparas alltid i Widecos värdlösning och är tillgängliga för klienten. Mätningar som görs av vår WiDetect XPM synkroniseras också med WiDetect-värd. XTool skickar och tar emot data från andra databaser som GIS-system, och kombinerar all information för att ge dig en överlägsen överblick över ditt rörnätverk.

Hur vet jag om det finns en mindre avvikelse i mitt nätverk under en längre tid?

Vi rekommenderar att du gör en referensmätning med en enhet som kan skicka en TDR-puls längs koppartråden och sedan jämföra alla följande mätningar med denna referensmätning. På så sätt blir även små förändringar och trender på grund av väder, säsong etc. synliga och du kan förhindra problem när de fortfarande är små. En nivå 2

Om jag inte har information om gamla larmtrådsritningar, kan jag fortfarande övervaka de äldre rören?

Ja, genom att använda vår bärbara mätanordning WiDetect XPM ger vi dig en statusrapport om ditt nätverk med en rekommenderad handlingsplan innan installationen av dina larmenheter. Vi kan också hjälpa dig med uppdaterade CAD-ritningar av dina larmkablar.

Till toppen