Wideco har under flera år jobbat med övervakning av fjärrvärmeledningar tillsammans med Falkenberg Energi.

Just nu har vi startat ett spännande projekt med elsidan på Falkenbergs Energi där mät och systemtekniker övervakar nätstationer via LoRaWan nätverk och smarta IoT sensorer.

I detta spännande projekt har vi kopplat upp digitala LoRaWAN sensorer för att övervaka reläer i nätstationen till vår IoT plattform. Kostnadseffektivt, snabbt och smidigt.